Rok českých pralesů

Živa

Seriál v časopise

Vychází seriál Dynamika a diverzita přirozených lesů , který během roku 2018 postupně najdete ve všech šesti číslech časopisu Živa.

Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu. Živa 1/2018, str. 21-25. 

Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin. Živa 2/2018, str. 79-83. 

Rok českých pralesů III. Skrytý svět tlejícího dřeva. Živa 3: 132-136. 

Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice. Živa 4: 179-184. 

AOPK ČR

Exkurze

Ve spolupráci s  AOPK ČR, Správou NP Šumava, Lesy ČR, s.p. připravujeme komentované exkurze do českých pralesů pro veřejnost. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a od této chvíle  je možné se na exkurze přihlašovat.

Modra kocka

25 let Modré kočky

Dne 22.2.2018 uplynulo právě čtvrtstoletí od chvíle, kdy všechno začalo a je popsáno v  Historii modré kočky. Výročí jsme oslavili týž den na tradičním večírku pralesních měřičů.

CRo-Plus

Seriál v rozhlase

Postupně se připravuje série reportáží o pralesích pro Český rozhlas ČRo Plus - pořad Leonardo Plus. První rozhlasová reportáž se vysílala 21.3. ve 14:30 hod.

  • Reportáž č. 1 - natočeno v Brně 21.3.2018

  • Reportáž č. 2 - natočeno v Žofínském pralese 18.4.2018

  • Reportáž č. 3 - natočeno v pralese Ranšpurk 13.5.2018

  • Reportáž č. 4 - natočeno v pralese Jelenka 5.8.2018 (začátek reportáže v 6:24 hod.)

  • Reportáž č. 5 - natočeno v Žofínském pralese (exkurze pro veřejnost) 28.8.2018 (začátek reportáže v 13:24 hod.)

  • Reportáž č. 6 - natočeno v Žofínském pralese (rozhovor) 28.8.2018 (začátek reportáže v 14:45 hod.)

  • Reportáž č. 7 - natočeno v pralese Stožec 18.9.2018 (začátek reportáže v 10:25)

  • Reportáž č. 8 - Zaostřeno na české pralesy s Ondřejem Ševčíkem 2.11.2018

 

Česká televize

Reportáže v televizi

Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica

Společnost  Pro Silva Bohemica, zabývající se problematikou přírodě blízkého hospodaření zavítá v roce 2018 na svém  zájezdu mimo jiné do Žofínského pralesa hledat poučení, které poznatky z dynamiky přirozených lesů lze využít v postupech přírodě blízkého hospodaření.

Kalendář 2018

Kalendář

U příležitosti roku českých pralesů byl odborem ekologie krajiny VÚKOZ, v. v. i. vydán  kalendář. Vytištěná verze je rozebrána. Zde najdete webový derivát  „Pralesní kalendář 2018“  k prohlédnutí.